Sự kiện “𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢” diễn ra trong 02 ngày: 07 và 08/10/2023 tại Công viên vườn hoa vua Lý Thái Tổ và Vườn hoa Đền Bà Kiệu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội với nhiều hoạt động được tổ chức