Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

📢 📢 THÔNG BÁO 📺 Đài Truyền hình Việt Nam thay đổi tàn số phát sóng DVB-T2 trên địa bàn Tây Ninh

📢 📢 THÔNG BÁO 📺 Đài Truyền hình Việt Nam thay đổi tàn số phát sóng DVB-T2 trên địa bàn Tây Ninh

📢 📢 THÔNG BÁO
📺 Đài Truyền hình Việt Nam thay đổi tàn số phát sóng DVB-T2 trên địa bàn Tây Ninh 👇 👇

✅ Chuyển từ kênh 24 (kênh hiện tại) sang kênh 27
✅ 01 kênh phát sóng mới: kênh 25
—-
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #daitruyenhinhvietnam

Bài viết nổi bật

Bài viết mới