Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 – 18/11/2023 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ

Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo"

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 – 18/11/2023 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ

🔹 Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 – 18/11/2023 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ

💐 Với truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Tây Ninh rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp giúp đỡ người nghèo.�
⭐ Mọi sự đóng góp, ủng hộ là tình cảm, là nghĩa cử cao đẹp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Tây Ninh xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận.
—-
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #quyvinguoingheo

Bài viết nổi bật

Bài viết mới