Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kỷ niệm 93 năm

Kỷ niệm 93 năm

Kỷ niệm 93 năm

💐 💐 Kỷ niệm 93 năm
🔸 Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2023)
🔹 Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2023),
🔸 Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2023)
——–
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới