Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người!

Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người!

Một quyển sách hay như một người bạn quý…
Một quyển sách trao đi như nối dài tri thức…
Hãy trao sách cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trao sách lại cho người cần.
Đó là các em nhỏ ở vùng xa biên giới. Đó là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Đó là những ngôi trường cần lắm những quyển sách hay.
T.R.A.O – Cho đi là còn mãi!!!

—Hãy T.R.A.O sách cho chúng tôi vào ngày 10/6 nhé!!!–

#TRAO
#TelevsionRadioAllOne
#Incoming

Bài viết nổi bật

Bài viết mới