Kỷ niệm 93 năm

Kỷ niệm 93 năm

14 Tháng Mười, 2023 Nguyen Minh 0

  Kỷ niệm 93 năm  Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2023)  Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng […]