Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

THÔNG BÁO: Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường 3 chính thức hoạt động tại trụ sở làm việc cũ: 𝟔𝟗𝟎 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚́𝐦, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh

THÔNG BÁO: Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường 3 chính thức hoạt động tại trụ sở làm việc cũ: 𝟔𝟗𝟎 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚́𝐦, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh

THÔNG BÁO: Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường 3 chính thức hoạt động tại trụ sở làm việc cũ: 𝟔𝟗𝟎 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚́𝐦, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh

📢 📢 THÔNG BÁO: Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường 3 chính thức hoạt động tại trụ sở làm việc cũ: 𝟔𝟗𝟎 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐓𝐚́𝐦, khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh 👇 👇
—–
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới