Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Thông báo dự kiến tạm ngừng cung cấp nước tháng 9/2023

Thông báo dự kiến tạm ngừng cung cấp nước tháng 9/2023

📢 📢 Thông báo dự kiến tạm ngừng cung cấp nước tháng 9/2023 tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
—–
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới