Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng mua điện qua trạm biến áp công cộng từ tháng 8 – 11/2023

Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng mua điện qua trạm biến áp công cộng từ tháng 8 - 11/2023

Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng mua điện qua trạm biến áp công cộng từ tháng 8 – 11/2023

📢 📢 Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng mua điện qua trạm biến áp công cộng từ tháng 8 – 11/2023
——
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #dienluctayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới