Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uỷ ban nhân dân xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thông báo kê khai, đăng ký đất rừng sản xuất đợt 3

thông báo kê khai, đăng ký đất rừng sản xuất đợt 3

Uỷ ban nhân dân xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thông báo kê khai, đăng ký đất rừng sản xuất đợt 3

📢 📢 Uỷ ban nhân dân xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thông báo kê khai, đăng ký đất rừng sản xuất đợt 3

📍 Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài xã có đất rừng sản xuất do Bản Quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng bàn giao lại cho địa phương quản lý, vui lòng liên hệ trong thời gian từ ngày 02/10 – 31/10/2023 để được hỗ trợ
—–
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới