Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

🏗 Tây Ninh – Tỉ lệ lắp đầy các khu công nghiệp đạt 65%

🏗 Tây Ninh – Tỉ lệ lắp đầy các khu công nghiệp đạt 65%

🏗 Tây Ninh – Tỉ lệ lắp đầy các khu công nghiệp đạt 65%
👉 05 khu công nghiệp đang hoạt động
👉 01 khu công nghiệp đã được chính phủ đồng ý cho thành lập
——
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #khucongnghieptayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới