Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư – Bộ Công an vừa phát hành phiên bản VNeID 2.1.0 để khắc phục lỗi và cập nhật tính năng mới. Người dùng có thể cập nhật ứng dụng định danh điện tử trên Google Play và App Store.

VNeID 2.1.0 để khắc phục lỗi và cập nhật tính năng mới

Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư – Bộ Công an vừa phát hành phiên bản VNeID 2.1.0 để khắc phục lỗi và cập nhật tính năng mới. Người dùng có thể cập nhật ứng dụng định danh điện tử trên Google Play và App Store.

📢 📢 Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư – Bộ Công an vừa phát hành phiên bản VNeID 2.1.0 để khắc phục lỗi và cập nhật tính năng mới. Người dùng có thể cập nhật ứng dụng định danh điện tử trên Google Play và App Store.
—–
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới