Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

10/10 – Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

10/10 - Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị".

10/10 – Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

🌐 🌐 10/10 – Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

✅ ✅ Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia với các hoạt động như:
– Thanh toán không dùng tiền mặt
– Đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID
– …

Tất cả cùng hướng tới lợi ích, sự thuận tiện – nhanh chóng cho người dân do chuyển đổi số mang lại.
—–
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #chuyendoiso

Bài viết nổi bật

Bài viết mới