Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra trong 02 ngày: 04-05/10/2023 tại Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh

Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong 02 ngày: 04-05/10/2023 tại Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh

Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra trong 02 ngày: 04-05/10/2023 tại Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh

Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra trong 02 ngày: 04-05/10/2023 tại Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh
📲 Thông tin chi tiết sẽ có trên TTV11, sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh 👇👇
——
#tayninhtv #ttv11 #truyenhinhtayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới