Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Di tích tháp Bình Thạnh sẽ được khởi công tu bổ, tôn tạo vào tháng 10/2023. Nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hoá quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Di tích tháp Bình Thạnh sẽ được khởi công tu bổ, tôn tạo vào tháng 10/2023. Nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hoá quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Di tích tháp Bình Thạnh sẽ được khởi công tu bổ, tôn tạo vào tháng 10/2023. Nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hoá quốc gia trên địa bàn tỉnh.

👏 Di tích tháp Bình Thạnh sẽ được khởi công tu bổ, tôn tạo vào tháng 10/2023. Nhằm tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị của di tích lịch sử văn hoá quốc gia trên địa bàn tỉnh.
——-
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #thapbinhthanh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới