Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hãy là người sử dụng mạng xã hội thông minh với thông điệp 5K trong phòng chống “virus tin giả” đang ngày càng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội

thông điệp 5K trong phòng chống “virus tin giả”

Hãy là người sử dụng mạng xã hội thông minh với thông điệp 5K trong phòng chống “virus tin giả” đang ngày càng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội

✅ ✅ Hãy là người sử dụng mạng xã hội thông minh với thông điệp 5K trong phòng chống “virus tin giả” đang ngày càng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội 👇 👇
1️⃣ Không tin ngay
2️⃣ Không vội “like”
3️⃣ Không thêm thắt
4️⃣ Không kích động
5️⃣ Không vội chia sẻ
——
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #5kchongtingia

Bài viết nổi bật

Bài viết mới