Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hiện nay, 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠, đ𝐚𝐮 𝐦𝐚̆́𝐭 đ𝐨̉ đang diễn biến phức tạp. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong thời điểm học sinh đi học trở lại, phụ huynh cần chú ý các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan.

Hiện nay, 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠, đ𝐚𝐮 𝐦𝐚̆́𝐭 đ𝐨̉ đang diễn biến phức tạp. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong thời điểm học sinh đi học trở lại, phụ huynh cần chú ý các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan.

Hiện nay, 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠, đ𝐚𝐮 𝐦𝐚̆́𝐭 đ𝐨̉ đang diễn biến phức tạp. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong thời điểm học sinh đi học trở lại, phụ huynh cần chú ý các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan.

⚠ ⚠ Hiện nay, 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠, đ𝐚𝐮 𝐦𝐚̆́𝐭 đ𝐨̉ đang diễn biến phức tạp. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong thời điểm học sinh đi học trở lại, phụ huynh cần chú ý các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan. 👇 👇
——
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #dichtaychanmieng #benhdaumatdo

Bài viết nổi bật

Bài viết mới