Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh Tây Ninh công khai các tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng nhằm tạo sự minh bạch, hiệu ứng tích hiệu ứng tích cực và đồng thuận trong dư luận xã hội.

Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh Tây Ninh công khai các tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng nhằm tạo sự minh bạch, hiệu ứng tích hiệu ứng tích cực và đồng thuận trong dư luận xã hội.

📢 📢 Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh Tây Ninh công khai các tập thể, cá nhân đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng nhằm tạo sự minh bạch, hiệu ứng tích hiệu ứng tích cực và đồng thuận trong dư luận xã hội 👇 👇

——
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #hoidongthiduakhenthuongtayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới