Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tây Ninh”

Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh”

Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tây Ninh”

🔵 Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Tây Ninh”
🗓 Thời gian: 07h30 – 11h30 thứ Ba, ngày 31/10/2023
📍 Tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Sunrise
——
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới