Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trúng cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trúng cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

📣 📣 Ông Nguyễn Văn Phước – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trúng cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2026
——
#ttv11 #tayninhtv #tayninhtvmedia #truyenhinhtayninh #ubndtayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới