Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sở Y tế Tây Ninh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Sở Y tế Tây Ninh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Sở Y tế Tây Ninh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

📢 📢 Sở Y tế Tây Ninh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
📬 Qua dịch vụ bưu chính công ích
📩 Qua dịch vụ công trực tuyến: thuận tiện – nhanh chóng – hạn chế việc đi lại của các cá nhân, tổ chức
—–
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới