Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tây Ninh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, NTM(*) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022

Tây Ninh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, NTM(*) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022

Tây Ninh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, NTM(*) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022

✅ Năm 2022, Tây Ninh công nhận:
👉 06 xã đạt chuẩn Nông thôn mới
👉 09 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao
👉 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu
——
#ttv11 #tayninhtv #tayninhtvmedia #truyenhinhtayninh #nongthonmoitayninh

Bài viết nổi bật

Bài viết mới