Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay, tại một số tỉnh/thành phố vẫn ghi nhận các trường hợp mắc bệnh sốt rét ngoại lai.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay, tại một số tỉnh/thành phố vẫn ghi nhận các trường hợp mắc bệnh sốt rét ngoại lai.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay, tại một số tỉnh/thành phố vẫn ghi nhận các trường hợp mắc bệnh sốt rét ngoại lai.

📢 📢 Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay, tại một số tỉnh/thành phố vẫn ghi nhận các trường hợp mắc bệnh sốt rét ngoại lai.
✅ ✅ Người dân cần biết và thực hiện các biện pháp nhằm chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khoẻ bản thân và những người xung quanh
—–
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #benhsotret

Bài viết nổi bật

Bài viết mới