Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

thông báo đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnhUỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh  chưa đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 đến ngay Công an xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn đăng ký và kích hoạt ứng dụng định danh điện tử VNeID

đăng ký tài khoản định danh mức độ 2

thông báo đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnhUỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh  chưa đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 đến ngay Công an xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn đăng ký và kích hoạt ứng dụng định danh điện tử VNeID

📢 📢thông báo đến toàn thể người dân trên địa bàn tỉnhUỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh  chưa đăng ký tài khoản định danh mức độ 2 đến ngay Công an xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn đăng ký và kích hoạt ứng dụng định danh điện tử VNeID

——-
#ttv11 #tayninhtv #truyenhinhtayninh #VNEID

Bài viết nổi bật

Bài viết mới